За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Корпоративен английски Изпитен център Обучение на преподаватели За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO/ моят курс
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Политика за защита на личните данни

 

От 1990 година АВО предоставя обучение по английски език на деца, ученици и възрастни. За този период стотици хиляди курсисти и родители ни се довериха и повериха своите лични данни.

 

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси или нужда от информация за своите лични данни, свържете се с нас на gdpr@avo.bg

 

I. Кои сме ние?

 

Сайтовете avo.bg и avocourses.com и всички поддомейни на тях са собственост на „АВО-Бел“ ООД, ЕИК 123456789, адрес: гр. София , бул. Дондуков 64, email: gdpr@avo.bg. Навсякъде където упоменаваме „АВО”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „АВО-Бел“ ООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и администратор и обработващ лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим. Повече за нас може да намерите в страница За нас

 

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

 

Ние вярваме, че вие, потребителите, сте в основата на това, което правим. Интересуваме се от Вашето мнение, за да създаваме приложения и услуги, от които имате нужда.

 

Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, данните който можем да получим от Вас са:

 • име, презиме и фамилия,
 • рождена дата,
 • имейл,
 • IP адрес,
 • телефонен номер,
 • резултати от плейсмънт тест,
 • и всички други данни, които потребителят доброволно въвежда, както и "бисквитки" (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

 

 

При заявка за абонамент за имейл нюзлетър Ваши лични данни, които можем да получим и обработим са:

 • име, презиме и фамилия,
 • имейл
 • IP адрес

 

При регистрация за курс Ваши лични данни, които можем да получим и обработим са:

 • име, презиме и фамилия на курсист на български език,
 • име, презиме и фамилия на курсист на латиница,
 • рождена дата на курсист
 • телефон на курсист
 • имейл на курсист
 • роднинска връзка
 • три имена на поръчител
 • училище
 • паралелка
 • ограничения за посещение
 • резултати от нулево занятие
 • резултати от тестове
 • присъствия и отсъствия
 • коментари на преподавател
 • вход и действия в платформата за електронно обучение
 • име и фамилия на родител/настойник
 • телефон на родител/настойник
 • имейл на родител/настойник
 • ЕГН
 • Данни за фактура

 

 

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ние е необходима, за да ви дадем възможност да извършите регистриране в нашия сайт, за да ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, за да ви изпратим нашия бюлетин, ако сте посочили, че желаете да го получавате, или за да спазим някои законови изисквания (напр. фактуриране). Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да Ви предоставим нашите услуги.

 

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

 

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

 • За да Ви регистрираме профил безплатно в сайта
 • За да Ви предоставим възможност да направите тест за определяне на ниво
 • За да приемем Вашата заявка за курс/изпит
 • За да подготвим платежни документи
 • Ако сте маркирали, че желаете, за да Ви изпращаме безплатно нашия бюлетин. Винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или да се отпишете от самия бюлетин.
 • За да Ви издадем сертификат
 • За да комуникираме чрез Вас по телефон, имейл или лично, след като Вие се свържете с нас
 • Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта.

 

Ние споделяме Вашите лични данни с трети страни във връзка с получаването на услуга – например издаването на Кеймбридж сертификат. Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

 

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

 • Вашето съгласие;
 • Изпълнение на договор: за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (например създаване на профил, заявка за абонамент, изпращане на бюлетин) или за да предоставим заявена услуга на Вас или на друг потребител на сайта;
 • Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги);
 • Законови основания, когато обработката на данните се изисква по закон (например фактуриране).

 

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

 

Ние зачитаме Вашите личните данни и избори и гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим. Поели сме ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.

 

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доверени доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

 

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

 

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

 

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

 • Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на АВО, нашите клиенти и служители;
 • Ако сте дали своето съгласие за това;
 • При други обстоятелства, ако имаме право да правим това по закон.

 

 

Колко дълго пазим Вашите лични данни?

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

 

За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

 • Когато се регистрирате от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила след период на липса на активност- една година
 • Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин, съхраняваме Вашите лични данни докато се отпишете или поискате да Ви отпишем, или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие със сайта).
 • Когато имате договорни отношения с нас данните се съхраняват съгласно българското законодателство.
 • Когато на компютъра има cookies, ги пазим докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване cookies).
 • Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

 

 

Какви са Вашите права?

 

АВО уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

 

Ако сте регистриран потребител на нашия сайт от Вашия потребителски профил можете да реализирате правото си на:

 • Право на достъп до Вашите лични данни;
 • Право на изтриване на Вашия профил и лични данни (право „да бъдеш забравен“).
 • Право на коригиране на данните от Потребителския профил от Вас по начин, избран от Вас начин, така че те могат да станат включително и анонимни;
 • Право на преносимост на данните;

 

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от нас, можете например по всяко време да изтриете профила си. Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да промените настройката за получаване във Вашия профил или да натиснете бутона Отпиши се от самия бюлетин.

 

По своя инициатива Вие имате възможност писмено да заявите на място в нашия офиса на Дондуков 64 изтриване на Вашите лични данни. В рамките на 30 дни ние се ангажираме личните данни, въведени от Вас (собствени или на трети лица), да бъдат изтрити до степен, до която оставащите данни, са аноними или псевдонимизирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани с самоличността Ви или с конкретно друго лице.

 

Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Вашето искане.

 

 

Защитени ли са личните Ви данни?

 

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим Вашите лични данни и след като получим вашите лични, прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

 

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри е инсталиран SSL сертификат. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

 

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

 

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.