За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Индивидуално обучение Корпоративен английски Изпитен център Сертифициране на преподаватели За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO ТЕСТ
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO
КОВИД-19 Мерки за безопасност при провеждане на присъствените занятия в клоновете на АВО ТУК

ХАРТИ

Обща харта
Общата харта включва ангажиментите, задачите, задълженията и законността на действията на акредитираните членове на EAQUALS. Особено място заемат:

  • Толерантност;
  • Постоянно вътрешно развитие;
  • Точна информация за клиенти, курсисти и персонал; 
  • Здравословна среда и безопасност; 
  • Спазване на съответното законодателство;
  • Придържане към другите харти на EAQUALS.

 Харта на курсистите на EAQUALS
С тази харта всеки акредитиран член се задължава да предоставя качествени услуги във всички области, свързани с даден езиков курс, предлаган от акредитирания член. Основните акценти са: квалификацията, опитът и професионалните умения на преподавателите, материалите, използвани за преподаване и учебната база, както и добрата организация на методите на обучение, подходящи учебни зали и предоставянето на подробна и точна информация за хода на обучение. Пълната Харта на курсиста трябва да бъде изложена във всяко училище, акредитирано от EAQUALS.

Харта на персонала
Тази харта определя условията на работа, задълженията и правата, както на академичния, така и на неакадемичния персонал, където те все още не са установени със закон. Хартата изисква училищата да поддържат коректни взаимоотношения с персонала в съответствие с местните норми, да предоставят подходящи работни условия и да обучават персонала. Хартата на персонала трябва да бъде изложена в офисите и стаите за персонала в акредитираните от EAQUALS училища.

Информационна харта на ЕAQUALS 
Тази харта гарантира правдивостта, разбираемостта и яснотата на информацията, давана от училището в неговите брошури, реклами, уеб страници и други информационни източници.

Благодарим Ви!