За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Корпоративен английски Изпитен център Обучение на преподаватели За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Проект „Осигуряване на заетост на четиринадесет безработни и/или неактивни лица”

Проект: BG05M9OP001-1.003-2081-C01 „Осигуряване на заетост на четиринадесет безработни и/или неактивни лица”


Главна цел на проекта: Да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и/или неактивни лица, като включи в заетост приоритетно представители на специфичните категории - безработни младежи до 29 г. вкл.;
безработни лица на възраст над 54 г.; безработни или неактивни лица с увреждания; продължително безработни и неактивни лица.


Общата стойност на проекта 138 667.82 лв., от които:
117 867.65 лв. европейско съфинансиране и
20 800.17 лв. националното съфинансиране


Начална дата: 13.02.2017 г.
Крайна дата: 13.05.2018 г.

Благодарим Ви!