За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Корпоративен английски Изпитен център Обучение на преподаватели За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO/ моят курс
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Проект „Осигуряване на заетост на четиринадесет безработни и/или неактивни лица”

Проект: BG05M9OP001-1.003-2081-C01 „Осигуряване на заетост на четиринадесет безработни и/или неактивни лица”


Главна цел на проекта: Да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и/или неактивни лица, като включи в заетост приоритетно представители на специфичните категории - безработни младежи до 29 г. вкл.;
безработни лица на възраст над 54 г.; безработни или неактивни лица с увреждания; продължително безработни и неактивни лица.


Общата стойност на проекта 138 667.82 лв., от които:
117 867.65 лв. европейско съфинансиране и
20 800.17 лв. националното съфинансиране


Начална дата: 13.02.2017 г.
Крайна дата: 13.05.2018 г.

Благодарим Ви!