За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Индивидуално обучение Корпоративен английски Изпитен център
Сертифициране на преподаватели За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO ТЕСТ
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO
Съласно заповед на министъра на здравеопазването от 8.04.2021, от понеделник, 12 април,
в клоновете на АВО се възстановява присъственото обучение на курсовете за деца от 1 до 4 клас при строго спазване на противоепидемичните мерки.
По-големите ученици продължават занятията онлайн.

Съгласие за предоставяне на лични данни за обработване за създаване и поддържане на профил (акаунт) и полагане на предварителен изпит

АВО-БЕЛ ООД, ЕИК 175352917, декларира, че са необходими и се обработват, в това число събира, използва, съхранява, коригира (при необходимост) и изтрива следните Ваши лични данни и на Вашето дете/подопечно лице:

  1.  Лични данни на детето: трите имена, дата на раждане; телефонен номер; адрес на електронната поща на Вашето дете/подопечно лице, наименованието на училището, кой клас е, в което се обучава, паралелка, резултати от предварителни тестове(ако има такива)

за целта/-ите на: Извършване на регистрация, създаване и поддържане на профил (акаунт) на Вашето дете/подопечното лице, чрез който ние Ви осигуряваме достъп до информация за курсове и тестова система за полагане на предварителен изпит за период: до изрично искане от Ваша страна за прекратяване на обработката, деактивиране на профила на Вашето дете/подопечно лице и заличаване на личните данни, осигурявайки, че личните Ви данни и тези на Вашето дете/подопечно лице се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и местното законодателство.

Данни за връзка с АВО-БЕЛ ООД: адрес: България, гр. София, клон бул. „Княз Александър Дондуков” № 64, имейл адрес: gdpr@avo.bg

 

С настоящото АВО-БЕЛ ООД Ви информира за следните Ваши права и на Вашето дете/подопечно лице:

  • Право на  информация относно и достъп до личните Ви данни и личните данни на Вашето дете/подопечно лице, съхранявани от нас;
  • Право да изисквате коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните Ви данни и личните данни на Вашето дете/подопечно лице;
  • Право да възразите срещу обработване поради причини, свързани с наши легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът (АВО-БЕЛ ООД) не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси и тези на Вашето дете/подопечно лице, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
  • Право на преносимост на данните;
  • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
  • Право да можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

Като гарантирате, че разбирате и сте наясно, че при оттегляне на Вашето съгласие профилът на Вашето дете/подопечно лице в интернет платформата на АВО-БЕЛ ООД ще бъде деактивиран и закрит и всякаква налична в него информация ще се заличи, включително и сертификати, удостоверяващи успешно преминатите обучения.

 

С настоящото АВО-БЕЛ ООД Ви информира

  • че с цел преценяване на знанията и за определяне на най-подходящ курс за Вашето дете/подопечно лице. осъществява „профилиране“/ „Автоматично обработване“ – обработване на резултати от предварителни изпити и информация за преминати обучения .
  • че ако желаете да упражните своите права и тези на Вашето дете/подопечно лице, следва да адресирате искането си до АВО-БЕЛ ООД, гр. София, клон бул. „Княз Александър Дондуков” № 64

С настоящото Вие декларирате, че лично предоставяте Вашите лични данни и личните данни на Вашето дете/подопечно лице, описани в настоящото съгласие, на АВО-БЕЛ ООД.

 

Благодарим Ви!