За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Индивидуално обучение Корпоративен английски Изпитен център
Сертифициране на преподаватели Начало За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO ВХОДЯЩ ТЕСТ
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Мерки за безопасност, които АВО Езиков и Изпитен център предприема, при провеждане на изпитите на Кеймбридж

Всички изпити се провеждат при стриктно спазване на следните мерки за безопасност, наложени във връзка с епидемията от коронавирус:

 • Създаване на организация за провеждането на изпита така, че да не се допускат струпвания на кандидати преди, по време и след изпита.
 • Извършване на цялостна дезинфекция на изпитните зали и други площи, свързани с провеждането на изпита. При повече от една сесия в един ден, всички изпитни зали се дезинфекцират повторно.
 • Разпределение на кандидатите в изпитната зала на минимална дистанция от 1,5 м. във всички посоки.
 • Редовно проветряване на изпитните зали и неизползване на климатици. В зависимост от времето, прозорците могат да останат отворени през цялото време (не се отнася за компонентите за слушане). 
 • Подсигуряване на предпазни средства (маски, шлемове и ръкавици) за всички квестори и устни изпитващи. В деня преди началото на изпита всички служителите на изпитния център, ангажирани по провеждането му, подписват декларация, в уверение на това, че не са болни, нямат симптоми и не са контактували с болни от COVID-19.
 • Недопускане на контакти по време на почивките, при изчакване за устния изпит и при влизане и излизане от сградата.
 • Осигуряване на допълнителен прозрачен предпазен екран, който да се постави пред устния изпитващ по време на интервютата.
 • За устната част на изпита кандидатите изчакват реда си в стаи, в които се спазва минимална дистанция от 1,5 м.

Инструкции за кандидатите

 1. Кандидатите се допускат в сградата, в която се провеждат изпитите, половин час преди началото им. Кандидати, които пристигнат по-рано, следва да изчакат навън, спазвайки дистанция (поне 1,5 м.-2 м. ). Събирането на групи е забранено през цялото време.
 2. Кандидатите влизат в сградата един по един, с поставени собствени маска или предпазен шлем и ръкавици, и след представяне на подписана предварително изпратената от центъра декларация, в уверение на това, че не са болни, нямат симптоми и не са контактували с болни от COVID-19. Кандидатите, които  нямат предпазни средства,  ще получат такива на място.
 3. Кандидатите ще бъдат насочвани от квестора към персонално определеното им място в изпитната зала.
 4. Кандидатите трябва изцяло да изключат всички средства за комуникация/електронни устройства,  да ги поставят собственоръчно в предоставените им от квестора прозрачни пликове и да  ги оставят на обособеното за целта място в изпитната зала.
 5. Кандидатите поставят лична карта на чина си (за изпитите, в които има такова изискване), както и лични пишещи средства и допълнителни пособия -  моливи, черен химикал, гума и острилка.
 6. Останалите лични вещи се оставят на допълнителен стол, индивидуално определен за всеки кандидат.
 7. Преди началото на изпита, както и в почивките, кандидатите ще могат да ползват тоалетната един по един. Молим кандидатите да измиват старателно ръцете си след като използват тоалетната, както и да ползват поставените там дезинфектанти.
 8. Кандидатите трябва да останат по местата си по време на целия изпит и да напускат стаята само когато се налага да отидат до тоалетната.
 9. След края на последния компонент на изпита, всеки кандидат взима плика с телефона си, изважда го и изхвърля плика.
 10. След приключване на изпита, кандидатите напускат сградата един по един.

Кандидатите, които имат грипоподобни симптоми или случай на COVID-19 в непосредственото си обкръжение, следва да информират центъра  възможно най-рано и да не се явяват в изпитния ден. Изпитът им ще бъде пренасочен или отменен и таксата ще бъде възстановена при представяне на медицинска бележка.

Кандидати, които видимо не се чувстват добре в деня на изпита, няма да се допускат в сградата.

При неспазване на гореописаните мерки,  кандидатът може да бъде дисквалифициран.

В деня на изпита може да се наложи да се добавят допълнителни мерки.

Какво да носят кандидатите в деня на изпита?

 • Маска 
 • Ръкавици
 • Подписана COVID -19 декларация
 • Молив
 • Острилка
 • Гума
 • Черен химикал
 • Цветни моливи (само за изпитите Young Learners)
   

В изпитната зала са разрешени още:

 • Прозрачна бутилка с вода
 • Сухи кърпички
 • Мокри кърпички
 • Дезинфектантен гел за ръце
 • Необходими лекарствени средства

Благодарим Ви!