За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Индивидуално обучение Корпоративен английски Изпитен център
Сертифициране на преподаватели Начало За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO ВХОДЯЩ ТЕСТ
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Мерки за безопасност, които АВО Езиков и Изпитен център предприема при провеждане на учебните занятия в условията на КОРОНАВИРУС

Всички присъствени занятия се провеждат при стриктно спазване на следните мерки за безопасност, наложени във връзка с епидемията от коронавирус и съгласно действащите здравни правила общо за страната. 
Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването. 

 • Мерки за осигуряване на дистанция в класните стаи
  • Гарантиране на максимален брой курсисти в зала – 12
  • Подходящо разместване на чиновете и маркиране на мястото за сядане на чинове с повече от 1 място, с цел осигуряване на необходимото физическо разстояние
 • Мерки за осигуряване на дистанция през междучасията, преди и след занятията в коридорите, стълбищата, на входа и в санитарните помещения.
  • Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията.
  • Осъществяване на контрол от страна на преподавателите за недопускане струпване на учениците.
  • Осигуряване на пропускателен режим на  входа. Родителите да изчакват децата си пред сградата.
 • Мерки за носене на лични предпазни средства (маски или шлемове)
  • Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, учителска стая– за всички учители и ученици. 
  • Задължително носене на прозрачни маски или шлемове в класните стаи от  преподавателите.
 • Дезинфекция на повърхностите и проветряване. 
  • Ежедневно трикратно (преди началото и след приключване на сутрешните и следобедните занятия) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки - подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други
  • Редовно проветряване на учебните зали.
  • Следене за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука във всички санитарни помещения и тоалетни.
  • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в санитарните помещения. 
 • Родителски срещи
  • Осъществяване на комуникацията с родителите предимно с електронни средства и провеждане на  индивидуалните срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на Министерството на Здравеопазването.
 • Превключване към обучение в електронна среда от разстояние 
  • На курсисти, които са карантирани и ще бъдат възпрепятствани да посещават присъствените си занятия ще бъде предложено временно да се включат в онлайн занятия с друга група до изтичане на карантината им.
  • При обявяване от Министерство на образованието или Министерство на здравеопазването на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  езиков и изпитен център АВО има пълна готовност занятията да продължат в електронна среда за срока на извънредната обстановка. 

Обучение в електронна среда не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно и също място. При стартиране на обучението всяка група има създадена виртуална класна стая. Всички курсисти ще бъдат обучени за работа във виртуална класна стая

На курсисти, които са карантирани и ще бъдат възпрепятствани да посещават присъствените си занятия ще бъде предложено временно да се включат в онлайн занятия с друга група до изтичане на карантината им.

Ако няма такава група за нивото ще предложим подходяща схема за наваксване на пропуснатия материал.

Благодарим Ви!