За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Индивидуално обучение Корпоративен английски Изпитен център
Сертифициране на преподаватели Начало За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO ВХОДЯЩ ТЕСТ
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Съгласие за предоставяне на лични данни за обработване за създаване и поддържане на профил (акаунт) и полагане входящ тест

АВО-БЕЛ ООД, ЕИК 175352917, в качеството на Администратор на лични данни обработва следните лични данни на своите клиенти и курсисти.

 • име, презиме и фамилия на курсист на български език;
 • име, презиме и фамилия на курсист на латиница;
 • рождена дата на курсист;
 • телефон на курсист;
 • имейл на курсист;
 • роднинска връзка
 • три имена на поръчител
 • ограничения за посещение;
 • резултати от нулево занятие;
 • резултати от тестове;
 • присъствия и отсъствия;
 • коментари на преподавател;
 • вход и действия в платформата за електронно обучение;
 • ЕГН и адрес за издаване на фактура, когато решите да ни ги предоставите ;
 • банкова сметка (когато извършите плащане по банков път);
 • данни, събирани чрез „бисквитките“ през нашата интернет страница и всички други данни, които Вие доброволно въвеждате при регистрацията.

При регистрация за ученик:

 • училище ;
 • клас и паралелка ;
 • име и фамилия на родител/настойник ;
 • телефон на родител/настойник;
 • имейл на родител/настойник ;

„АВО-БЕЛ“ ООД гарантира, че личните данни се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и националното законодателство.

Данните са необходими за: предоставяне на услуги и изпълнение на договорни задължения - подписване на договор, административно обслужване при изпълнение на договор, в това число – извършване на регистрация, създаване и поддържане на профил/акаунт (чрез който се осигурява достъп до информация за курсове и учебния процес, тестова система, учебни и изпитни материали, издадени сертификати, информация за предстоящи събития и др.), осъществяване на комуникация, издаване на сертификати, дейности, свързани с изменението и прекратяването на договорните правоотношения, както и със събиране на вземания, произтичащи от последните - за изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, всякакви търговски, счетоводни и други документи), за водене на счетоводна отчетност и отчетност на плащания по него, както и съобразно изискванията за съхранение съгласно Закона за счетоводството.

С цел преценяване на знанията на курсиста и за определяне на най-подходящ курс, АВО-БЕЛ ООД осъществява „профилиране“/ „Автоматично обработване“ на база резултатите от входящия тест и информация за заявени/преминати обучения.

Ние споделяме предоставените лични данни и трансферираме част от тях към Eaquals с цел издаване на Eaquals сертификати, в случай, че желаете да Ви бъдат издадени (не е валидно за ученици). Можете да се запознаете с политиката на Eaquals за защита на личните данни на следния адрес: https://www.eaquals.org/privacy-policy

Данните се събират, обработват, споделят и съхраняват в съответствие с Политиката за защита на личните данни на АВО-БЕЛ ООД https://avo.bg/page/politika-za-zashtita-na-lichni-danni.

С настоящото АВО-БЕЛ ООД Ви информира за следните Ваши права:

 • Право на информация относно и достъп до личните Ви данни, съхранявани от нас;
 • Право да изисквате коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните Ви данни;
 • Право да възразите срещу обработване на Ваши лични данни, освен ако за АВО-БЕЛ не съществуват законови, договорни или легитимни интереси, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на подаване на оплакване пред Комисията за защита на личните данни (на посочените в публичната й страница https://www.cpdp.bg контакти);
 • Право да можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред (само когато обработката се основава на Вашето съгласие).

Запознат съм и разбирам, че при закриване на профила ми (след изтичане на определения в Политиката за защита на лични данни на АВО-БЕЛ срок), всякаква налична в него информация ще се заличи, включително и сертификати, удостоверяващи успешно преминатите обучения.

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до АВО-БЕЛ ООД на място или по ел. поща на следните контакти: гр. София, клон бул. „Княз Александър Дондуков” № 64, клон ул. „Граф Игнатиев” № 78, email: gdpr@avo.bg

Информираме Ви, че за да осигурим спазването на правата Ви и да приемем исканията Ви, когато ги подавате по ел. поща, можем да Ви идентифицираме само въз основа на подадения при регистрация на профил/заявка за услуга електронен адрес. В случай, че имате последващи промени на ел. адрес, които сте въвели, моля да ни информирате.

С настоящото декларирам, че съм запознат и приемам политиката и правилата за защита на личните данни на АВО-БЕЛ ООД.

С настоящото декларирам, че лично предоставям личните данни, описани в настоящата декларация, на АВО-БЕЛ ООД.

Благодарим Ви!