ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Корпоративен английски Изпитен център Обучение на преподаватели За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO/ моят курс
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Подготовка за сертификатни изпити

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

АВО - ОТОРИЗИРАН ЦЕНТЪР НА КЕЙМБРИДЖ

 

В началото на 2009/2010 година АВО стана оторизиран отворен изпитен център на университета Кеймбридж с право да провежда изпити за придобиване на престижните международнo признати езикови сертификати на всички езикови нива: YLE - Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC. Вижте подготвителните курсове и тренинги по-долу. 

 Кейбридж сертификат

КУРСОВЕ ЗА ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА


КЪМ КУРСОВЕТЕ
  • повишавате и затвърждавате своите познания по английски език в рамките на 8-месечен курс или ускорен 5-месечен курс
  • работите задълбочено по всеки един компонент на изпитния формат, получавате компетентни съвети и усвоявате стратегии за успешно полагане на изпита
  • тествате знанията си на включен в курса пробен изпит, оценяван по реалните изпитни критерии                     

ПРАКТИЧЕСКА ТРЕНИРОВКА ЗА ИЗПИТ


КЪМ ТРЕНИНГИТЕ
  • фокусирате се изцяло върху особеностите на предстоящия изпит 
  • усвоявате доказано успешни думи и изрази, които да използвате по време на изпита
  • запознавате се подробно с критериите, по които ще бъдете оценявани 
  • придобивате нужната увереност, която води до отлични резултати                                

ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ СА ОТЛИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ


КЪМ ПРОБНИ ИЗПИТИ
  • проверявате готовността си да се явите на изпит за сертификат на Университета Кеймбридж
  • тренирате способността си за правилно разпределение на даденото изпитно време
  • ориентирате се каква оценка бихте получили на изпита 

КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТИ

АВО е изцяло отворен изпитен център, оторизиран от Cambridge English Language Assessment да провежда изпити за придобиване на безсрочни международно признати сертификати за владеене на английски език – YLE - Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC

За нашите курсисти това означава:

  • Улеснена процедура по регистрация
  • Голямо разнообразие от изпитни дати за двата варианта на изпита – компютърно и хартиено базиран
  • Изчерпателна информация за всеки аспект, свързан с полагането на предстоящия изпит

Изпитните такси са както следва:

FCE / FCE for schools – 359 лв.
САЕ – 375 лв.
СРЕ - 385 лв.

Сроковете за регистрация зависят от избрания от Вас изпитен вариант – изпит в хартиен вариант или компютърно базиран изпит:

  • Компютърно базиран изпит – крайният срок за регистрация за този вид изпит е приблизително 2 седмици преди обявената изпитна дата
  • Изпит на хартия – крайният срок за регистрация за този вид изпит е приблизително 1,5 месеца преди обявената изпитна дата

Получавате резултатите от изпита в срок от 2 седмици след полагането на изпит на компютър или от 4 до 6 седмици след полагането на изпит на хартия.

След излизането на изпитните резултати оригиналния сертификат се получава: в срок до 2 седмици при компютърния вариант на изпита и в срок от 2 до 4 при хартиен вариант на изпита