ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Корпоративен английски Изпитен център Обучение на преподаватели За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO/ моят курс
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Корпоративен английски

корпоративно обучение по английски език в АВО

Според конкретните Ви нужди ние можем да предложим готови модули за обучение или индивидуално разработени учебни програми.

Езиковият център има 27-годишна традиция да предлага качествено обучение на всички нива, дефинирани от Съвета на Европа и гарантира развиването на необходимите умения според стандартите, заложени в Общата Европейска Езикова Рамка.

  • Гъвкавост по отношение на часовете за посещение.
  • Обучението предвижда провеждането на Езиков одит, който има за цел максимално прецизно уточняване на езиковите нужди, нивото на владеене на езика и очакванията на курсистите.
  • Проследяване на ангажираността на курсистите и информация за постигнатите резултати от обучението. 
  • Точно адресиране на конкретните нужди от обучение на Вашите служители. 
  • Гъвкавост на учебната програма и възможност за обогатяване и адаптиране в хода на обучението. 
  • Специализирани учебни програми, насочени към конкретните нужди на организацията с материали, заявени от клиента.
  • Развиване на уменията за водене на дискусии, делови срещи, преговори и изнасяне на презентации на английски език.
  • Целогодишно приемане на заявки за курсове по месторабота.
  • Възможност за обучение в отворени групи на АВО със специални преференции за корпоративни клиенти

Заявка за обучение